ภาษาไทย   /   English   /   中文  

    Call Center +66-2266-4666  


 คุณสมบัติผู้เช่า :
ผู้เช่ามีอายุ ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป และไม่จำกัดอายุสำหรับเช่ารถพร้อมคนขับ
ใบชับขี่ในประเทศ หรือ ใบขับขี่สากล 
บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
บัตรเครดิตที่ยังไม่หมดอายุ สำหรับมัดจำจำนวน 10,000 บาท เมื่อมารับรถและจะดำเนินการยกเลิกเมื่อการเช่าเสร็จสมบูรณ์
เอกสารทุกฉบับต้องไม่หมดอายุ
เฮิร์ซ ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม ในกรณีที่ใช้คนขับเสริม โดยระบุชื่อคนขับในสัญญาเช่าด้วย

ประกันภัย :
ประกันภัยขั้นพื้นฐาน(CDW): เป็นประกันภัยที่รวมอยู่ในค่าเช่ารถประเภทขับเอง ผู้เช่ามีความรับผิดชอบสูงสุด 10,000 บาทในกรณีที่รถเกิดความเสียหาย

ประกันภัยเพิ่มเติม(SCDW): เป็นประกันภัยชั้นหนึ่ง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ผู้เช่ามีความรับผิดชอบลดจาก 10,000 บาท เป็น ศูนย์บาท สำหรับรถทุกรุ่น ซึ่งสามารถซื้อประกันภัยเพิ่มเติมได้ดังนี้

  ประเภทรถ ราคาประกันภัย SCDW ต่อวัน (ราคารวม VAT 7%)
รถเล็ก (Mini Car and Economy) 214 บาท/ วัน 
รถกลาง (Intermediate) 321 บาท/วัน 
รถใหญ่ (Standard/ Full Size) 535 บาท/ วัน 
**หมายเหตุ ราคาประกันภัย SCDW สูงสุดไม่เกิน 6,420 บาทต่อสัญญาเช่า
**สำหรับกรณีที่ตัวรถเสียหายทั้งคัน บริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บค่าความเสียหายจากผู้เช่าจำนวน 30,000 บาท
 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PAI) :
เป็นประกันที่ครอบคลุมถึงชีวิตและเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับลูกค้าและผู้โดยสารที่เช่ารถเฮิร์ซในกรณีที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ สูญเสียแขนขา ตาบอดสนิทหรือทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง และจ่ายค่ารักษาพยาบาลในขณะที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งรับผิดชอบความเสียหายสูงสุด 1 ล้านบาท/ ครั้ง สามารถซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้ 160.50 บาท/วัน (ราคาดังกล่าวรวม VAT 7%)

ประกันรถหาย (TP):
ในกรณีที่รถถูกโจรกรรม ประกันจะคุ้มครองให้กับผู้เช่ารถ ซึ่งความรับผิดชอบจากรถกรณีรถหายจะเป็น 0 บาท
**สำหรับกรณีรถถูกโจรกรรม บริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บค่าความเสียหายจากผู้เช่าจำนวน 30,000 บาท (ในกรณีไม่ได้ซื้อประกันรถหาย)
 
ประกันภัยยาง (TW):
ประกันภัยพื้นฐาน และ ประกันภัยขั้น 1 จะไม่คุ้มครองความเสียหายของยางรถยนต์ในทุกกรณี ความรับผิดชอบจะกลายเป็นศูนย์ทันที ในกรณีที่มี (หรือใช้ เมื่อมี) ประกันภัยคุ้มครองยางรถยนต์ 
สภาวะแวดล้อมในระหว่างการขับรถ สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ทุกขณะ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงค่าความเสียหายเพิ่มเติม และขจัดปัญหาในการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนยาง เฮิร์ซ ขอเสนอประกันภัยยางรถยนต์ ด้วยราคาแต่ละรุ่น ดังนี้
กรุ๊ปรถรุ่น A, B, M ราคา 30 บาท/ วัน (Economy/ Compact/ Mini Car)
กรุ๊ปรถรุ่น C ราคา 40 บาท/ วัน (Intermediate)
กรุ๊ปรถรุ่น D, J, K ราคา 70 บาท/ วัน (Standard and Full Size) 
**หมายเหตุ ราคาประกันภัยยางรถยนต์ (TW) สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อสัญญาเช่า 
 
บริการรับ/ส่งรถถึงบ้าน :
ในกรณีที่เช่ารถติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป บริการส่งรถฟรีในระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตรจากสาขาที่ตั้งของเฮิร์ซเท่านั้น ให้บริการในเวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. หากเป็นเวลาก่อนหรือหลังทำการทางบริษัทฯ และระยะทางเกิน 15 กิโลเมตร จะคิดค่าบริการเพิ่มเติม กรณีที่มีการรับ - ส่งรถนอกเวลาทำการ (ขึ้นอยู่กับเวลาเปิด-ปิดของแต่ละสาขา) และลูกค้าร้องขอให้พนักงานอยู่บริการที่สาขา จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,070 บาท (รวม VAT 7%) สำหรับการให้บริการนอกเวลาทำการ
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 สนามบินมีกำหนดให้ปิดพื้นที่บางส่วน การคืนรถนอกเวลาทำการสำหรับสาขาภูเก็ต,สาขากระบี่,สาขาสุราษฎร์ธานี จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,070 บาท (รวม VAT 7%)

น้ำมันเชื้อเพลิง :
รถทุกคันที่ให้บริการเฮิร์ซจะเติมน้ำมันเต็มถังให้ เมื่อผู้เช่าคืนรถต้องเติมน้ำมันกลับมาเต็มถังเช่นกัน มิฉะนั้นจะคิดค่าบริการเพิ่ม

การคืนรถต่างสาขา :
ในกรณีเช่าขั้นต่ำ 3 วันเช่าขึ้นไป สามารถคืนต่างสาขาได้ โดยมีค่าธรรมเนียมในการคืนต่างสาขาเพิ่มเติม หากในกรณีที่เช่ารถ 5 วันขึ้นไป สามารถนำรถไปคืนที่สาขาของเฮิร์ซได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ยกเว้นสาขาน่าน พิษณุโลก และ แม่สอด ซึ่งเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

การจอง/สัญญาขั้นต่ำ :
การเช่าอย่างน้อย 1 วัน คิดเป็น 24 ชั่วโมง ในกรณีที่คืนรถเกินเวลาจะคิดค่าเช่าเพิ่มหนึ่งส่วนสี่ (1/4) ของอัตราค่าเช่ารถต่อวัน.

การขยายเวลาการเช่ารถ :
การขยายเวลาการเช่ารถเกินกว่ากำหนดที่ระบุในสัญญาเช่า  ผู้เช่าต้องแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้า 2 วัน การขยายเวลาเช่าเพิ่มจะคิดค่าบริการตาม ราคาหน้าเคาน์เตอร์

ข้อควรรู้ :
- ปรับ 10,000 บาท ในกรณีที่มีกลิ่นรุนแรงภายในตัวรถ เช่น บุหรี่ ทุเรียน อาหาร หรือกรณีที่มีสัตว์เลี้ยงภายในรถ
- กรุณาเก็บสิ่งของมีค่าออกจากรถทุกครั้ง หากเกิดการสุญหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
- ในกรณีของการสูญหายและความเสียหายของสติ๊กเกอร์ หรือพวงกุญแจ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บจำนวนเงิน 100 บาท
- หากรถถูกน้ำท่วม หรือนำรถไปลุยน้ำเกิดความเสียหายแค่ภายในรถ (พื้นภายในตัวรถหรือ ครึ่งคัน) มีค่าความเสียหาย 10,000 บาท ทุกกรณี ไม่ว่าจะซื้อประกันเพิ่มเติมหรือไม่ก็ตาม
- หากรถถูกน้ำท่วม หรือนำรถไปลุยน้ำเกิดความเสียหายทั้งคัน มีค่าความเสียหาย 30,000 บาท ทุกกรณี ไม่ว่าจะซื้อประกันเพิ่มเติมหรือไม่ก็ตาม 


 

© 2014 Paragon Car Rental Co., Ltd is committed to your privacy. For details, please read our "Privacy Policy"