ภาษาไทย   /   English   /   中文  

    Call Center +66-2266-4666  

Menu

  รายการรถเช่ารายเดือน

Honda CR-V 2.4EL 4WD

Honda CR-V (Auto) or Similar
Automatic Transmission
Passenger(s) : 5
Luggage(s) : Large(1) Small(2)

- ราคารวม VAT7%
- ประกันภัยพื้นฐาน

ระยะเวลา 3 เดือน   ราคาเช่า 34,485 บาท

ระยะเวลา 6 เดือน   ราคาเช่า 33,915 บาท

ระยะเวลา 12 เดือน   ราคาเช่า 33,440 บาท

ระยะเวลา 24 เดือน   ราคาเช่า 32,870 บาท


ไม่จำกัด

ฟรี

บุคคล   นิติบุคคล

  

© 2014 Paragon Car Rental Co., Ltd is committed to your privacy. For details, please read our "Privacy Policy"