ภาษาไทย   /   English   /   中文  

    Call Center +66-2266-4666  

Menu

  รายการรถเช่ารายเดือน

Toyota Fortuner 2.8V 4WD

Toyota Fortuner (Auto) or Similar
Automatic Transmission
Passenger(s) : 7
Luggage(s) : 1(Large) 2(Small)

- ราคารวม VAT7%
- ประกันภัยพื้นฐาน

ระยะเวลา 3 เดือน   ราคาเช่า 36,005 บาท

ระยะเวลา 6 เดือน   ราคาเช่า 35,435 บาท

ระยะเวลา 12 เดือน   ราคาเช่า 34,960 บาท

ระยะเวลา 24 เดือน   ราคาเช่า 34,390 บาท


ไม่จำกัด

ฟรี

บุคคล   นิติบุคคล

  

© 2014 Paragon Car Rental Co., Ltd is committed to your privacy. For details, please read our "Privacy Policy"