ภาษาไทย   /   English   /   中文  

    Call Center +66-2266-4666  

Menu

  รายการรถเช่ารายเดือน

Honda Civic 1.8E

Honda Civic (Auto) or Similar
Automatic Transmission
Passenger(s) : 5
Luggage(s) : 1(Large) 2(Small)

- ราคารวม VAT7%
- ประกันภัยพื้นฐาน

ระยะเวลา 3 เดือน   ราคาเช่า 24,035 บาท

ระยะเวลา 6 เดือน   ราคาเช่า 23,465 บาท

ระยะเวลา 12 เดือน   ราคาเช่า 22,990 บาท

ระยะเวลา 24 เดือน   ราคาเช่า 22,515 บาท


ไม่จำกัด

ฟรี

บุคคล   นิติบุคคล

  

© 2014 Paragon Car Rental Co., Ltd is committed to your privacy. For details, please read our "Privacy Policy"