ภาษาไทย   /   English   /   中文  

    Call Center +66-2266-4666  

Menu

  รายการรถเช่ารายเดือน

Toyota Vios 1.5E

Toyota Vios (Auto) or Similar
Automatic Transmission
Passenger(s) : 4
Luggage(s) : (1)Large (2)Small

- ราคารวม VAT7%
- ประกันภัยพื้นฐาน

ระยะเวลา 3 เดือน   ราคาเช่า 18,810 บาท

ระยะเวลา 6 เดือน   ราคาเช่า 18,335 บาท

ระยะเวลา 12 เดือน   ราคาเช่า 17,765 บาท

ระยะเวลา 24 เดือน   ราคาเช่า 17,290 บาท


ไม่จำกัด

ฟรี

บุคคล   นิติบุคคล

  

© 2014 Paragon Car Rental Co., Ltd is committed to your privacy. For details, please read our "Privacy Policy"