ภาษาไทย   /   English   /   中文  

    Call Center +66-2266-4666  

Menu
 
 
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีบัตร M Card / SCB M Credit Card
 • ลูกค้าที่มีบัตร M Card รับส่วนลดค่าเช่าสูงสุด 55% พร้อมฟรี!! ประกันภัยชั้น 1
 • ลูกค้าที่จ่าย/กันวงเงินด้วยบัตร SCB M Live รับส่วนลดค่าเช่าสูงสุด 55% พร้อมฟรี!! ประกันภัยชั้น 1 + ประกันยาง + ประกันรถหาย
 • ลูกค้าที่จ่าย/กันวงเงินด้วยบัตร SCB M Luxe/Legend รับส่วนลดค่าเช่าสูงสุด 55% พร้อมฟรี!! ประกันภัยชั้น 1 + ประกันยาง + ประกันรถหาย + คืนรถช้าฟรี 4 ชม.

จำกัดวันเช่า 1-6 วันเช่า ต่อ 1 สัญญาเช่า
โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562
 
กรุณาโทรสำรองรถล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ที่ 02-266-4666 หรือ reserve@hertzthailand.com
หรือสามารถติดต่อสาขาที่ร่วมรายการ และการจองให้ขึ้นกับรถว่าง ณ ขณะนั้น
*ยกเว้นการเช่าช่วง 5 - 18 เม.ย. 62 และ 2 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
 
เงื่อนไข
 1. ชำระเงินตามเงื่อนไขหน้าเคาน์เตอร์ที่รับรถ Hertz โดยผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
 2. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
 3. ราคารวมประกันภัยพื้นฐานแบบมีค่าความรับผิดชอบของลูกค้าต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี (2,000-10,000 บาท) บุคคลที่ 3 และผู้ขับขี่ร่วม 1 ท่าน ไม่จำกัดกิโลเมตรและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 4. ณ วันที่รับรถ บริษัทฯ ขออนุมัติวงเงิน 10,000 บาท ด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น นอกเหนือจากการชำระค่าเช่า
 5. ราคาไม่รวมประกันภัยบุคคลและทรัพย์สิน
 6. การเช่ารถ 1 วัน เท่ากับ 24 ชั่วโมง, ชั่วโมงที่เกิน คิด 1 ใน 4 ของราคาค่าเช่าปกติเกินจาก 4 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน
 7. กรณีรับ หรือ ส่งฟรี เมื่อเช่า 3 วันขึ้นไป ในระยะทางรับ หรือ ส่งรถต้องไม่เกิน 15 กิโลเมตรจากที่ตั้งสาขา ของ Hertz ในเวลาทำการตั้งแต่ 08:30 - 17:00 น.
 8. การคืนรถเช่าต่างสาขา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนรถเช่าต่างสาขาตั้งแต่ 3 วันเป็นต้นไป
 9.   8.1 กรณีเช่ารถ 3-4 วัน คิดค่าบริการตามระยะทางที่กำหนด
    8.2 กรณีเช่ารถตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป ไม่เสียค่าบริการคืนรถต่างสาขา ยกเว้นรถตู้
 10. เงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดเป็นไปตามที่ Hertz Car Rental ประเทศไทยเป็นผู้กำหนด และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ราคาและสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
 12. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
 13. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 
วิธีการรับสิทธิพิเศษ
 • แจ้งความประสงค์รับสิทธิพิเศษกับพนักงานรับจอง
 • แสดงบัตร M Card ณ วันรับรถ
 • จ่าย/กันวงเงินด้วยบัตร SCB M ณ วันรับรถ
 


 

© 2014 Paragon Car Rental Co., Ltd is committed to your privacy. For details, please read our "Privacy Policy"